Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: apríl 2023

Výzva na zaplatenie dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad

Obec Kraskovo vyzýva obyvateľov obce a daňovníkov, ktorí ešte nemajú uhradenú daň z nehnuteľností a  poplatok za komunálne odpady na rok 2022, alebo majú nedoplatky z predchádzajúcich období, aby si čo najskôr splnili svoje daňové povinnosti.

V prípade, ak tak neurobia, stávajú sa daňovými dlžníkmi a správca dane je povinný im za každý deň omeškania vyrubiť úrok z omeškania. Zároveň obec, ako správca dane je nútený pristúpiť k vymáhaniu daňových nedoplatkov prostredníctvom exekučného konania.

Zaplatiť poplatky môžete bankovým prevodom, alebo zaplatením v hotovosti v pokladni obecného úradu.