Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Novoročné prianie

Vážený spoluobčania a priatelia

Začíname nový rok, dávame si nové predsavzatia, meníme túžby, sny, názory či požiadavky na život. Nevieme čo nás čaká a preto Vás chcem povzbudiť, snažme sa byť lepší a tolerantnejší jeden k druhému veď nás to nič nestojí a život bude hneď krajší.

Chcel by som sa Vám poďakovať všetkým, ktorý ste sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom pričinili k tomu, aby bol život v našej obci krajší a lepší. Ešte raz chcem poďakovať za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách, naďalej budem pokračovat vo zveľaďovaní obce a verím že mi v tom pomôžete.

Vám všetkým prajem do nového roka 2023 veľa lásky, porozumenia a priateľstva, ktoré nás robia ľuďmi. Želám Vám zdravie a vnútornú silu pre každodenné skúšky, ktoré musíme prekonávať a meniť k lepšiemu. Prajem Vám a vašim blízkym všetko dobré, nech sa Vám splnia všetky Vaše túžby a priania.

Ján Blaho – starosta obce

Oznam o pridelení dotácie

Vážení občania,

Oznamujeme vám, že na základe VZN Banskobystrického samosprávneho kraja č. 38/2019 v znení neskorších dodatkov

obec získala finančnú dotáciu vo výške 3.500,- eur a vklad Mikroregiónu Teplý Vrch bol v výške 1.091,- eur

na projekt „Odpočívadlo pre cyklistov“.

Pridelené finančné prostriedky boli použité na stavebné práce – vybudovanie odpočívadla – dreveného prístrešku so stolom, lavicou a odpadkovým košom. K dispozícii pre cyklistov sú tiež stojany na bicykle, nabitie telefónu a  informačné panely s informáciami o  kultúrnych pamiatkach a zaujímavých miestach v jednotlivých obciach, ktoré spájajú cyklotrasy medzi obcami v Mikroregióne TV.

Uvedené odpočívadlo je umiestnené v intraviláne obce Kraskovo.

V okolí odpočívadla sa vysadila verejná zeleň.

Za uvedenú finančnú dotáciu ďakujeme.

Ján Blaho – starosta obce

zverejnené na informačnej tabuli dňa 24.11.2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Na základe oznámenie od SSD a.s. Žilina Vám oznamujem, že dňa 16.08.2022 / štvrtok/ bude v obci Kraskovo prerušená dodávka elektrickej energie v trvaní od 7:30 – 17:30 hod., z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa.

Veľkonočný pozdrav

Milí Kraskovčania,
Jar patrí medzi jedno z najkrajších ročných období a veľkonočné sviatky sú nepochybne najkrajším sviatkom tohto ročného obdobia. Sú symbolom znovuzrodenia, plodnosti, obdobím, keď máme možnosť pozorovať prebúdzajúcu prírodu sa k životu, rozkvitanie kvetov, pučanie stromov či ranný vtáčí spev.
Predovšetkým sú však sviatkami duchovného pokoja a harmónie. Všade prevláda radosť a príjemná rodinná atmosféra, pretkaná tradíciami. Zaželajme si ju spoločne aj do našich domovov.
Milí spoluobčania, prajem vám v mene svojom i v mene obecného zastupiteľstva, aby ste tento kresťanský sviatok strávili v kruhu svojich najbližších, aby tieto dni boli naplnené radosťou, láskou, pohodou, oddychom, jednoducho všetkými tými pozitívnymi emóciami, ktoré k veľkonočným sviatkom patria.

Ján Blaho – starosta obce Kraskovo