Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Výzva na zaplatenie dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad

Obec Kraskovo vyzýva obyvateľov obce a daňovníkov, ktorí ešte nemajú uhradenú daň z nehnuteľností a  poplatok za komunálne odpady na rok 2022, alebo majú nedoplatky z predchádzajúcich období, aby si čo najskôr splnili svoje daňové povinnosti.

V prípade, ak tak neurobia, stávajú sa daňovými dlžníkmi a správca dane je povinný im za každý deň omeškania vyrubiť úrok z omeškania. Zároveň obec, ako správca dane je nútený pristúpiť k vymáhaniu daňových nedoplatkov prostredníctvom exekučného konania.

Zaplatiť poplatky môžete bankovým prevodom, alebo zaplatením v hotovosti v pokladni obecného úradu.

Novoročné prianie

Vážený spoluobčania a priatelia

Začíname nový rok, dávame si nové predsavzatia, meníme túžby, sny, názory či požiadavky na život. Nevieme čo nás čaká a preto Vás chcem povzbudiť, snažme sa byť lepší a tolerantnejší jeden k druhému veď nás to nič nestojí a život bude hneď krajší.

Chcel by som sa Vám poďakovať všetkým, ktorý ste sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom pričinili k tomu, aby bol život v našej obci krajší a lepší. Ešte raz chcem poďakovať za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách, naďalej budem pokračovat vo zveľaďovaní obce a verím že mi v tom pomôžete.

Vám všetkým prajem do nového roka 2023 veľa lásky, porozumenia a priateľstva, ktoré nás robia ľuďmi. Želám Vám zdravie a vnútornú silu pre každodenné skúšky, ktoré musíme prekonávať a meniť k lepšiemu. Prajem Vám a vašim blízkym všetko dobré, nech sa Vám splnia všetky Vaše túžby a priania.

Ján Blaho – starosta obce

Oznam o pridelení dotácie

Vážení občania,

Oznamujeme vám, že na základe VZN Banskobystrického samosprávneho kraja č. 38/2019 v znení neskorších dodatkov

obec získala finančnú dotáciu vo výške 3.500,- eur a vklad Mikroregiónu Teplý Vrch bol v výške 1.091,- eur

na projekt „Odpočívadlo pre cyklistov“.

Pridelené finančné prostriedky boli použité na stavebné práce – vybudovanie odpočívadla – dreveného prístrešku so stolom, lavicou a odpadkovým košom. K dispozícii pre cyklistov sú tiež stojany na bicykle, nabitie telefónu a  informačné panely s informáciami o  kultúrnych pamiatkach a zaujímavých miestach v jednotlivých obciach, ktoré spájajú cyklotrasy medzi obcami v Mikroregióne TV.

Uvedené odpočívadlo je umiestnené v intraviláne obce Kraskovo.

V okolí odpočívadla sa vysadila verejná zeleň.

Za uvedenú finančnú dotáciu ďakujeme.

Ján Blaho – starosta obce

zverejnené na informačnej tabuli dňa 24.11.2022