Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Nezaradené

Nestihli, alebo nemohli ste sa ešte sčítať? Obec ponúka poslednú možnosť.

Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov má za sebou ďalšiu fázu. Prebehlo elektronické sčítanie obyvateľov a elektronickým formulárom sa samosčítalo 4 844 007 obyvateľov, čo predstavuje 86. %. Sčítanie pokračuje asistovanou formou určenou pre digitálne vylúčených. V obci Kraskovo sa do 31.03.2021 sčítalo 90,71 % občanov obce.

Pre obyvateľov , ktorí sa nemohli sčítať sami, obec Kraskovo od 3. mája spustilo druhé asistované sčítanie. To potrvá až do 13. 6. 2021. Záujemcovia si môžu vybrať sčítanie buď pomocou mobilných asistentov priamo v mieste ich bydliska, alebo navštívia vyhradené kontaktné miesto.

1/  Sčítací asistent príde k občanovi priamo domov

V prípade záujmu o mobilného asistenta priamo domov občania sami ako prví zatelefonujú na bezplatné kontaktné číslo Call centra Štatistického úradu (+421) (0)2 209 249 19, 02 209 249 19 a mobilného asistenta si objednajú k sebe domov. Požiadať o mobilného asistenta môže obyvateľ od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021 a to počas pracovných dní od 8.00 do 16.00.

2/  Občan navštívi kontaktné miesto

Okrem možnosti mobilných asistentov majú obyvatelia k dispozícii aj sčítacie kontaktné miesto,  na ktorom sa môžu sčítať sami, alebo im na požiadanie pomôže  asistent. Obyvateľ sa môže sčítať na kontaktnom mieste zriadenom na Obecnom úrade v Kraskove.

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Obec Kraskovo v súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení oznamuje, že 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kraskove sa bude konať dňa 27.03.2021 (v sobotu) o 17.00 hodine.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu a overovateľov zápisnice 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Plán zasadnutia a činnosti obecného zastupiteľstva na rok 2021
5. Oznámenie s priebežnými výsledkami sčítania obyvateľstva
6. Návrh plánu realizácie projektu – prístrešky v oddychovej zóne
7. Oboznámenie s projektom na rekonštrukciu obecnej studničky
8. Návrh uznesení
9. Diskusia
10. Záver

Zverejnené na úradnej tabuli v obci Kraskovo:  23.03.2021

Sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021, kedy sa budú môcť obyvatelia sčítať sami alebo prostredníctvom svojich blízkych cez elektronický formulár na stránke www.scitanie.sk v pohodlí a v bezpečí svojich domovov.

Posúva sa termín asistovaného sčítania pre obyvateľov, ktorí sa nevedia sčítať sami alebo s pomocou svojich blízkych. Títo obyvatelia sa budú môcť sčítať na kontaktných miestach zriadených obcou, kde ich sčíta stacionárny asistent (SA) alebo budú môcť telefonicky požiadať o mobilného asistenta (MA),

ktorí ich navštívi doma a sčíta ich. Asistované sčítanie prostredníctvom SA a MA začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.