Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Veľkonočný pozdrav

Milí Kraskovčania,
Jar patrí medzi jedno z najkrajších ročných období a veľkonočné sviatky sú nepochybne najkrajším sviatkom tohto ročného obdobia. Sú symbolom znovuzrodenia, plodnosti, obdobím, keď máme možnosť pozorovať prebúdzajúcu prírodu sa k životu, rozkvitanie kvetov, pučanie stromov či ranný vtáčí spev.
Predovšetkým sú však sviatkami duchovného pokoja a harmónie. Všade prevláda radosť a príjemná rodinná atmosféra, pretkaná tradíciami. Zaželajme si ju spoločne aj do našich domovov.
Milí spoluobčania, prajem vám v mene svojom i v mene obecného zastupiteľstva, aby ste tento kresťanský sviatok strávili v kruhu svojich najbližších, aby tieto dni boli naplnené radosťou, láskou, pohodou, oddychom, jednoducho všetkými tými pozitívnymi emóciami, ktoré k veľkonočným sviatkom patria.

Ján Blaho – starosta obce Kraskovo

Novoročný príhovor starostu obce

Drahí Kraskovčania, drahí priatelia

bežia prvé hodiny roku 2022 a je pre mňa veľkou cťou  prihovoriť sa  Vám na jeho začiatku. 

Nový rok sa spája s plánmi, predsavzatiami a cieľmi, ktoré by sme chceli uskutočniť v súkromnom aj pracovnom živote. Zároveň je časom hodnotenia toho, čo sme prežívali a urobili v uplynulom roku. Život každého človeka je prepletený neočakávanými situáciami a každého z nás určite zasiahli dni dobré a veselé, ale aj tie menej radostné, dokonca smutné. Chcem Vás všetkých povzbudiť, aby sme mali v novom roku viac pochopenia pre potreby druhých, aby sme nešetrili úsmevom a rozdávali radosť ľuďom v našom okolí. Skúsme viac pomáhať ako kritizovať, tešiť sa z úspechov druhých, otvoriť srdcia pre všetko dobré a spoločne zveľaďovať našu krásnu obec. Je potrebné stavať na tom dobrom a pozitívnom, rozvíjať začaté a nebáť sa väčších, či menších prekážok, ktoré určite prídu.

V Novom roku 2022 Vám v mene svojom, ako aj všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote. 

K  tomu Vám prajem hlavne veľa zdravia, múdre rozhodnutia a silu toto všetko zvládnuť. Ja sa Vám vždy budem snažiť pomáhať ako to len bude možné.  Musíme veriť, že prídu aj radostné chvíle a príjemné prekvapenia.

S úctou Ján Blaho, starosta obce

Prístrešok v oddychovej zóne

Nový prístrešok za kultúrnym domom ochráni pred dažďom, aj počas horúcich dní. Projekt bol financovaný z prostriedkov MAS Malohont a dofinancovaný z vlastných zdrojov. Ide o pokračovanie vylepšenia oddychovej zóny, čím sa zvýši estetický ráz riešeného priestoru. Do budúcna plánujeme pod prístreškom umiestnenie stolov a lavičiek na sedenie. Touto cestou by som chcel poďakovať všetkým, ktorý sa zapojili a priložili ruku k dielu. Spoločnými silami sme tak vytvorili miesto pre oddych, relax a zábavu.

Ján Blaho – starosta obce